Lonelyland - Pierre Clemens - Dec. 2019 - 61:08

Individual tracks


LONELYLAND is the sixth album produced by Pierre Clemens. Having started his experiments at the age of 13, he came, at almost fifty, to the production of these eight titles, not as an outcome but as a step in a creative sound journey. "Lonelyland" evokes the solitude of creation, the permanent choices in a work in perpetual questioning or the birth of inspiration. Coming from the world of visual arts, he retains a concern for the image, which punctuates this "non-music", at the crossroads of musical, noisy and atonal genres. Without choosing a period chapel, he allows himself the contradiction of his tastes and a permanent, insatiable curiosity. Discovering, through the encounters, lines of very diverse artistic choices, he feels like the crossroads of these different creative options. He keeps the echoes of his sensitivity and gives us here, a promising opus because nourished by many encounters and diverse influences, which prefigures others.


LONELYLAND est le sixième album réalisé par Pierre Clemens. Ayant commencé ses expérimentations vers l’âge de 13 ans, il en arrive, à presque cinquante ans, à la production de ces huit titres, non comme un aboutissement mais comme une étape dans un cheminement créatif sonore. « Lonelyland » évoque la solitude de la création, des choix permanents dans une œuvre en perpétuelle questionnement ou encore de la naissance de l’inspiration. Venant du monde des arts plastiques, il en conserve un souci de l’image, qui ponctue cette « non musique », à la croisée des genres, musical, bruitiste et atonale. Sans choix de chapelle d’époque, il s’autorise la contradiction de ses gouts et une curiosité permanente, insatiable. Découvrant au fil des rencontres, des lignées de choix artistiques très divers, il se sent comme le carrefour de cette différentes options créatives. Il en conserve les échos à sa sensibilité et nous livre ici, un opus prometteur car nourris de nombreuses rencontres et influences diverses, qui en préfigure d’autres. .


LONELYLAND is het zesde album geproduceerd door Pierre Clemens. Nadat hij op 13-jarige leeftijd met zijn experimenten was begonnen, kwam hij op bijna vijftigjarige leeftijd tot de productie van deze acht titels, niet als resultaat, maar als een stap in een creatieve geluidsreis. "Lonelyland' roept de eenzaamheid van de schepping op, de permanente keuzes in een werk dat voortdurend in vraag wordt gesteld of de geboorte van inspiratie. Hij komt uit de wereld van de beeldende kunst en houdt zich nog steeds bezig met het beeld, dat deze "niet-muzikale" muziek accentueert, op het kruispunt van de muzikale, lawaaierige en atonale genres. Zonder een kapel uit die tijd te kiezen, laat hij zich de tegenstrijdigheid van zijn smaak en een permanente, onverzadigbare nieuwsgierigheid welgevallen. Hij ontdekt door de ontmoetingen lijnen van zeer uiteenlopende artistieke keuzes en voelt zich als het kruispunt van deze verschillende creatieve mogelijkheden. Hij behoudt de echo's van zijn gevoeligheid en geeft ons hier een veelbelovend opus, omdat hij gevoed wordt door vele ontmoetingen en diverse invloeden, die de voorkeur geven aan andere.


LONELYLAND ist das sechste Album von Pierre Clemens. Nachdem er seine Experimente im Alter von 13 Jahren begonnen hatte, kam er mit fast fünfzig Jahren zur Produktion dieser acht Titel, nicht als Ergebnis, sondern als Schritt in eine kreative Klangreise. "Lonelyland" erinnert an die Einsamkeit der Schöpfung, die permanenten Entscheidungen in einem Werk in ständiger Befragung oder die Geburt der Inspiration. Aus der Welt der bildenden Kunst kommend, kümmert er sich um das Bild, das diese "Nicht-Musik" an der Schnittstelle zwischen musikalischen, lauten und atonalen Genres punktiert. Ohne eine historische Kapelle zu wählen, erlaubt er sich den Widerspruch seines Geschmacks und eine permanente, unersättliche Neugierde. Durch die Begegnungen mit den Linien sehr unterschiedlicher künstlerischer Entscheidungen fühlt er sich wie der Scheideweg dieser verschiedenen kreativen Optionen. Er behält das Echo seiner Sensibilität und gibt uns hier ein vielversprechendes Werk, weil es von vielen Begegnungen und vielfältigen Einflüssen genährt wird, die andere vorhersagen.

Music by Pierre Clemens
Album photo by Pierre Clemens
Produced in Brussels, Belgium

Follow us :
linktr.ee/LISALARECORDS

© All rights reserved - Sabam.be